Foto

Dramatiska teaterns byggnad under uppförande