Litteraturtips
Författare: Sörenson, Ulf (f. 1950). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm heter det som sprack av - Söderström i äldsta tid

Kapitel som handlar om Söderströms tidiga historia. Här citeras Snorres kungasagor, som innehåller berättelser om händelser som utspelade sig i Stockholmstrakten i forntid. Arkeologiska fynd som gjorts i Norrström, på Riddarholmen och på Stadsholmen – där Gamla Stan ligger – visar att en del av det som berättas i sagorna kan vara riktigt.

På 1000-talet hade platsen som kom att bli Stockholm fått ett strategiskt läge eftersom landhöjningen gjort att vattnen runt Stadsholmen blivit de enda framkomliga segellederna mellan Östersjön och Mälaren. Det uppstod två strömmar, Söderström och Norrström, och två vägar in i staden eftersom man byggde broar över dessa strömmar. Dessa infarter var mycket viktiga att kunna försvara för eventuella fiender.

I texten kan man läsa om hur den södra infarten befästs genom tiderna och om arkeologiska fynd som gjorts vid olika ombyggnader av området kring Slussen. 12 sidor.

Utdrag ur Sörenson, Ulf, Slussen vid Söderström. - 2004. - S. 10-21

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad