Färglagd karta
Karta
Upphov: Küsel, Carl Jakob (1809-1866). Stockholms stadsarkiv

Karta över Slussenområdet 1848

Detta är ett utsnitt ur Karta över Stockholm inom broarna efter sammandrag av C.J. Küsel. Se länk under "Mer i Stockholmskällan" för att se hela kartan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad