Färglagd karta
Karta

Karta över Slussenområdet 1848

Detta är ett utsnitt ur Karta över Stockholm inom broarna efter sammandrag av C.J. Küsel. Se länk under "Mer i Stockholmskällan" för att se hela kartan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1848 års karta över Gamla Stan

1848 års karta över Gamla Stan