Foto

Stadshusträdgården, springbrunn i Wallenbergs mur