Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshusträdgården, springbrunn i Wallenbergs mur

Uppdaterad