Ritning

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Visar profilerna över Östra Slussgatan och Västra Slussgatan