Ritning
Arkitekt: Enblom, Fredrik (1865-1939), Richert, Josef G. (1828-1905). Stockholms stadsarkiv

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Visar profilerna över Östra Slussgatan och Västra Slussgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad