Längs en grusbelagd gata ligger flera ålderdomliga hus i två till tre våningar. En del är av sten, de närmast i bild är av trä. I fonden syns en större kyrkobyggnad med kupolformat tak med ett infällt ur.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Stigbergsgatan västerut mot korsningen med Nytorgsgatan

Uppdaterad