Foto

Hörnet av Smålandsgatan 16 och Biblioteksgatan 1 vid Norrmalmstorg 1