Över ett större vatten håller en stor bågbro med två valv på att byggas. Bygget har kommit halvvägs och brons körfält har byggts över det ena brospannet. I förgrunden ligger ett mindre lastfartyg med en mängd tunnor på däck.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Norr Mälarstrand, utsikt mot Västerbron under byggnad

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad