Josef Kjellgrens litterära skylt på Långholmsgatan.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur Josef Kjellgrens roman Människor kring en bro

Skyltens text:

Verkstadsvisslorna och fabrikspiporna skränar gällt. Nithamrarna skräller som en segrande fanfar mot den öppna skyn. Nya kölar sträcks ut inne på varven, det inre av ångpannornas cylindriska mantlar klädes med växelribbor – anslutningsviadukternas balksystem fogas samman till den nya bron.

Ur romanen Människor kring en bro (1935) av Josef Kjellgren.

Josef Kjellgren tillhörde den generation arbetarförfattare som skildrar samtiden, i detta fall bygget av Västerbron som stod färdigt samma år som romanen kom ut. I baracken vid brofästet bodde de arbetare som tillsammans byggde bron.

Skylten står på Långholmsgatan vid Västerbrons södra fäste och invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Minnets broar / Erik Asklund

Minnets broar / Erik Asklund

Norr Mälarstrand, utsikt mot Västerbron under byggnad

Norr Mälarstrand, utsikt mot Västerbron under byggnad

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Västerbroleden : den nya gatuleden mellan Kungsholmen och Södermalm 20/11 1935

Västerbroleden : den nya gatuleden mellan Kungsholmen och Södermalm 20/11 1935

Västerbron under byggnad

Västerbron under byggnad