Längs ett större vatten syns en rad med flerfamiljshus i funktionalistisk stil. Från land, ungefär där fotografen som tagit bilden står, går det ut flera långa båtbryggor.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Norr Mälarstrand, i förgrunden bryggor för båtklubb

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad