Foto

Sagerska palatset och Arvfurstens palats vid Strömgatan 16-18, sett från Helgeandsholmen