Foto

Hörnet av Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan