Foto

Musik från Berns salonger, en junikväll 1943