Flygbild
Foto
Fotograf: Bladh, Oscar. Stadsmuseet i Stockholm

Flygfoto över Vällingby Centrum

Här flyger man över Vällingby, förorten som nyligen invigts på hösten 1954. 

Namnet Vällingby, eller Wellingæby, nämns första gången i skriftliga källor år 1347. Man tror att namnet kommer av det gamla ordet vällingar som betydde ”de som bo på vallen” och by som på vikingatid betydde gård. Området har varit bebott under mycket lång tid. Människor bodde här på järnåldern och från den tiden vet vi att det fanns en gård med bland annat ett långhus på drygt 20 meter som låg på den så kallade Fornkullen. Den något yngre Vällingby gård låg vid nuvarande hörnet av Årevägen - Vittangigatan. 

Vällingby är en speciell förort gällande stadsplanering. Här skulle nämligen den nya ABC-staden byggas med Arbete, Bostäder och ett bilfritt Centrum, ett komplett samhälle på bekvämt avstånd från innerstaden. Alla tre delarna behövdes för att få till en stad som är självständig gentemot innerstaden. Tunnelbanan är också en viktig del i skapandet av alla nya förorter utanför Stockholms centrum.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad