Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Döbelnsgatan 7 & 9, Franska skolans fasad

Uppdaterad