August Strindbergs skylt på Mosebacketerrassen.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur August Strindbergs roman Röda rummet

Skyltens text:

Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten, och rabatterna voro ej uppgrävda; snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjöd ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren/.../.

Ur romanen Röda rummet (1879) av August Strindberg.

Här uppe stod Arvid Falk och lyfte sin knutna hand som om han ville utmana staden. Skylten sitter på Mosebacketerrassen och invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg vid tiden för genombrottet som författare

August Strindberg vid tiden för genombrottet som författare

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet / August Strindberg

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet : en serieroman / av August Strindberg och Per Demervall

Röda rummet : skildringar ur artist- och författarlivet : en serieroman / av August Strindberg och Per Demervall

Utsikt från Mosebacke

Utsikt från Mosebacke