Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stigbergsgatan österut

Kvarteret på bildens högra sida revs 1976 när Norska kyrkan skulle byggas.

Uppdaterad