Foto

Stigbergsgatan österut

Kvarteret på bildens högra sida revs 1976 när Norska kyrkan skulle byggas.