Postmodernistisk stationsbyggnad, hög ljusgård med ur på fasaden. Människor som går in och ut ur byggnaden.
Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

Södra station, Swedenborgsgatan 20.

Den östra ingången till Södra Station, som trafikeras av Stockholms pendeltåg.

Stationshuset  invigdes 1990 och ritades av Axelsson & Borowski Arkitektkontor. Byggnaden omfattar en långsträckt, cirka 52 meter lång huskropp med butiker i bottenvåningen. Ett välvt glastak ger dagsljus. På gaveln framhäver en stor stationsklocka byggnadens funktion.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad