Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Musikaliska akademien på Norra Blasieholmshamnen 11

Uppdaterad