Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Mack, Jennifer. Stockholms stadsbibliotek

Äta, be, handla! : moskén som det nya förortscentrumet / Jennifer Mack

I ett land som både internationellt och lokalt brukar beskrivas som allt mer sekulariserat planeras nu tre moskéer i området på Järvafältet, byggt under miljonprogrammet. Moskéerna erbjuder många av de tjänster som de designade förortscentrumen historiskt sett haft. Det är en utveckling som väcker frågor kring centrum, periferi och det offentliga rummet i miljonprogramsområden.

I det här kapitlet beskrivs tanken bakom miljonprogrammen och hur områdena förändrats samt befolkningens ändrade behov. Kapitlet innehåller färgfoton och -skisser, ritningar och en karta över Rinkeby. Det avslutas med en litteraturförteckning. 14 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 174-187

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad