Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Jarnhammar, Lennart (f. 1948). Stockholms stadsbibliotek

Svenska Ostindiska Kompaniet : handelshusens uppgång och fall / Lennart Jarnhammar

Under 1700-talet fick svenskarnas intresse för handel med fjärran östern sitt uppsving. År 1731 bildades Svenska Ostindiska Kompaniet i Göteborg, men så småningom övergick dess affärer och skeppstillverkning till Stockholm och Skeppsbron i Gamla stan. Här samlades många av de främsta svenska handelshusen samt finans- och handelsfamiljer.

Så inleds detta kapitel om Svenska Ostindiska Kompaniet. Här berättas dess historia med betoning på människor och varor men även byggnaderna. Kapitlet avslutas med en käll- och litteraturförteckning. Det innehåller flera bilder bland annat på föremål samt porträtt. 10 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 58-67

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad