Omslagsbild Lars Johan Hierta
Litteraturtips
Författare: Wieselgren, Harald (1835-1906). Stockholms stadsbibliotek

Lars Johan Hierta : en förkämpe för utvecklingen / Harald Wieselgren

Den här skriften är en levnadsbeskrivning över Lars Johan Hierta. Han var liberal politiker och verksam både i Stockholms stadsfullmäktige och riksdagen, där han bland annat drev frågor om skolan, kvinnans arvsrätt och en humanare fångvård. Han var också företagare och grundade Liljeholmens stearinfabrik. Men mest känd är Lars Johan Hierta som grundare av tidningen Aftonbladet, som gjorde succé när den startade 1830. Så här beskrivs framgångsreceptet:

Hierta bröt med de flesta av den gammalmodiga Stockholms-pressens vanor och fick dem därför alla emot sig. Han gav en översikt av Post-tidningens officiella meddelanden, han samlade nyheter från olika håll, hans ”Utrikes” var vida rikhaltigare än föregångarnas, hans kvicka infall sparades icke varken i polemiken eller notiserna: han följde med sin tid bättre än någon annan före honom, så fick han tillfälle att invärka på sin tid.

Lars Johan Hierta var gift med Wilhelmina Fröding men hade också ett mångårigt förhållande med Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist.

Publikationen är en del i en skriftserie; nr 7 i Studentföreningen Verdandis småskrifter. 40 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad