Omslagsbild Den svenska kvinnorörelsen
Litteraturtips
Författare: Wahlström, Lydia (1869-1954). Stockholms stadsbibliotek

Den svenska kvinnorörelsen : historisk översikt / Lydia Wahlström

Lydia Wahlström kämpade hela sitt liv för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hon var en av grundarna till Stockholmsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och var ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Många minns henne som färgstark studierektor på Åhlinska skolan; en privat flickskola som låg på Malmskillnadsgatan och senare Dalagatan. Lydia Wahlström var också en av de första kvinnor som doktorerade i Sverige.

I den här skriften redogör hon för kvinnans ställning i samhället ur olika aspekter och berättar om arbetet i rösträttsrörelsen. Det blir en spännande redogörelse av kvinnokampen, beskriven från insidan av någon som stod mitt i dess centrum.

Kortare versioner med delvis samma innehåll har publicerats före och efter denna bok, bland annat som en del i skriftserien Studentföreningen Verdandis småskrifter. Boken avslutas med en litteraturförteckning och ett personregister. 339 sidor.

Innehåll
Företal
Inledning

Tiden före kvinnorörelsen
Fredrika Bremer
Fredrika-Bremer-Förbundet
Rösträttsrörelsen
Rösträttsrörelsens organisation, teorier och arbetssätt
Rösträttsrörelsens neutrala period 1902-1911
Rösträttsrörelsen under åren närmast före världskriget
Rösträttsrörelsen under krisåren 1914-1918
Rösträttsrörelsens seger och avveckling 1918-1930

Den gifta kvinnans ställning
Tiden före 1921
Den nya äktenskapslagen
Gift kvinnas nationalitet
Den gifta kvinnan och förvärvsarbetet
Kvinnor i statstjänst
Kampen för Behörighetslagen
Det nuvarande läget
Kvinnliga präster
Kvinnoutbildning och kårsammanslutningar
Den högre kvinnobildningen: seminarium och flickskola
Yrken och yrkesutbildning
Kårsammanslutningar och andra föreningar
Kvinnorna inför sociallagstiftningen
Arbetarskydd
Moderskapsförsäkring
Pensionsförsäkring
Kvinnorna och de sexuella problemen
Prostitutionsföreteelsen
Kvinnlig polis
Arbetet i Sverige mot vita slavhandeln
Befolkningsfrågan
Sexualundervisning
Avslutning
Litteraturförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad