Uniform för underofficerare vid Kungliga Livgardet 1765
Bildkonst
Konstnär: Jacob Gillberg. Riksarkivet

Uniform för underofficerare vid Kungliga Livgardet 1765

Bilden visar underofficer med hillebard vid Kungliga livgardet.

Befälets uniformsrockar avvek i en del hänseenden från manskapets. Underofficerarnas var gjorda av s.k. underofficerskläde vilket var av finare kvalitet än de meniga soldaternas. Även fodret hade högre kvalitet. Eftersom underofficerarna sällan bar patronväskor saknade deras rockar axelklaffar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad