Uniform för trumslagare vid Kungliga Livgardet
Bildkonst
Konstnär: Jacob Gillberg. Riksarkivet

Uniform för trumslagare vid Kungliga Livgardet 1765

Bilden visar trumslagare vid Kungliga Livgardet.

På 1700-talet fanns vid varje infanteriregemente en grupp musikanter som spelade trumma eller flöjt. Denna kategori kallades för spelet. Spelets huvuduppgift var att förmedla befälhavarens order till trupperna genom exempelvis trumsignaler.

Spelets uniformsrockar skilde sig tydligt från de som bars av regementets övriga personal. Ärmar och ficklock var dekorerade med vävda linneband, s.k. chevroner, i olika geometriska mönster. Ett annat särdrag hos spelets uniformsrockar var att axlarna hade nedhängande tygklaffar, s.k. svalbon.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad