Omslagsbild E.G. Asplund : arkitekt, vän och kollega
Litteraturtips
Författare: Engfors, Christina (f. 1940). Stockholms stadsbibliotek

E. G. Asplund : arkitekt, vän och kollega / Christina Engfors

Gunnar Asplund är en av Sveriges mest berömda arkitekter och hans kanske mest kända byggnad är Stadsbiblioteket på Sveavägen. Men hurdan var han som person?

Den här boken är en samling intervjuer med Gunnar Asplunds kolleger, vänner och familjemedlemmar gjorda under 1980-talets andra hälft, då många av dem var gamla och mindes Gunnar Asplund från sin ungdom. Han beskrivs som en torr föreläsare, men en god kamrat, en chef som gav böcker i julklapp åt sina anställda och en viljestark projektledare.

Här finns anekdoter från byggnadsprocesserna, inte minst Stadsbibliotekets, som bara nära medarbetare kan berätta. Från insidan får vi veta vad Gunnar Asplund var nöjd och missnöjd med – och hur byggnaderna och omgivningarna hade sett ut, om han bara fått fria händer. 147 sidor.

Innehåll
Ett pussel av minnen
Arkitekt på kontoret
Professor
   Föreläsaren
   Assistenternas minnen
   Kritikern
   Studiebesök och resor
Kollega, vän och familjefar
Noter
Litteratur i urval
Bilagor
   1. Förteckning över intervjupersonerna
   2. Förteckning över professorer och speciallärare på KTH
   3. Förteckning över Gunnar Asplunds kontorsadresser
   4. Personregister
Appendix
Till grunden med Asplund
Syn och sinne - tankar om Gunnar Asplunds arbetssätt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad