Omslagsbild Ateneum för flickor
Litteraturtips
Författare: Edquist, Märta (1878-1960). Stockholms stadsbibliotek

Ateneum för flickor 1881-1931 : minnesskrift / Märta Edquist

Ateneum för flickor var en privat flickskola som grundades av Johan och Anna Löfvén. Den låg på olika adresser genom åren, bland annat i hörnet Kungsgatan/Stora Badstugatan (nuvarande Sveavägen). Det huset revs i samband med breddningen av Sveavägen i början av 1900-talet. En ny skolbyggnad uppfördes på Stora Badstugatan 28, nuvarande Sveavägen 48. Det huset står fortfarande kvar.

Den här minnesskriften är en detaljerad beskrivning av skolans verksamhet: pedagogik och undervisning, byggnader och klassrum, skoldagar och högtider, lärare och elever. Ledningen var mån om att det inte bara skulle vara en skola för välbärgade, men alla elever var heller inte önskvärda. Att en viss ”gallring” skedde var ingen hemlighet:

Tillströmningen till folkskoleseminariets högre avdelning var redan från början god. Endast något år under dyrtiden var antalet sökande så litet, att önskvärd gallring icke kunde ske. Även vid statens seminarium i Stockholm intogos åren 1916-1919 nästan alla sökande, som kunde godkännas. I övrigt har elevmaterialets standard varit synnerligen hög.

Skriften innehåller foton på lärare och lokaler och den avslutas med en förteckning över all skolpersonal. 216 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad