Redogörelse för olika fritidsgårdars verksamhet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms fritidsgårdars terminsberättelse för hösten 1973

I terminsberättelsen från Stockholms fritidsgårdar redogörs det för läget i några olika förorter under hösten 1973. På vissa ställen var det stökigt medan det på andra platser var lugnare.

Från Gubbängen till exempel rapporteras det att det var så mycket ungdomar och arbetslösa som hade samlats på torget att polisen fick köra bort dem. När fritidsgården öppnade efter sommaren kom ungdomarna dit istället och det blev stökigt där.

I Tallkrogen däremot var det ”lugnt och fint” och fritidsgården fungerade bra.

I Rågsved hade det blivit lugnare vid tunnelbanan, ”om det beror på ombyggnaden, eller polisens intensiva bevakning vill jag inte uttala mig om, personligen tror jag det beror på att ungdomarna inte vill sitta på polisstationen”, kan man läsa i rapporten. 

Stockholms fritidsgårdar låg under Stockholms barnavårdsnämnds fritidsverksamhet och var under den här tiden öppna för ungdomar mellan 14-20 år. 

I terminsberättelsen kan du läsa rapporter från fler områden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad