Fredrik Arosenius blyertsskiss, vy över Skeppsholmen
Bildkonst
Konstnär: Arosenius, Jakob Fredrik Neikter (1809–1890). Riksarkivet

Blyertsskiss, vy över Skeppsholmen

I Fredrik Arosenius arkiv finns en mängd teckningar bl.a. denna med vy över Skeppsholmen. I fonden t.v. syns Gamla Stan med Slottet och Storkyrkan. Perspektivet sannolikt från en position strax nedanför kastellet på Kastellholmen.

Arosenius var överstelöjtnant, topograf, Krigsarkivarie och tecknare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad