Fredrik Arosenius teckning, vy över Stockholm från april 1829.
Bildkonst
Konstnär: Arosenius, Jakob Fredrik Neikter (1809–1890). Riksarkivet

Blyertsteckning, vy över Stockholm, april 1829

I Fredrik Arosenius arkiv finns en mängd teckningar bl.a. denna med vy över Stockholm från april 1829.

Arosenius var överstelöjtnant, topograf, Krigsarkivarie och tecknare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad