Kolorerat fotografi av fem barn i tioårsåldern (?) som sitter på en veranda och stickar strumpor.
Foto
Fotograf: John Törnquist (1876-1937). Etnografiska museet

Skioptikonbild: Barn som stickar

I början på 1900-talet var det dyrare och svårare att visa bilder för publik, än det är idag. Men skioptikon fanns det i alla fall, ett slags föregångare till diaprojektorn. Med en sådan kunde man projicera bilder i stort format på duk, och t ex visa för stockholmarna hur det såg ut långt bort i vida världen.

Den här bilden visar barn som har lärt sig att sticka strumpor. Den är tagen på en slöjdskola som drevs av Svenska Missionskyrkan i Kashgar i Öst-Turkestan (idag Sinkiang/Xin, Kina). Fotograf var en svensk missionär som hette John Törnquist och bilden skickades till Sverige för att användas i kyrkans propaganda. Här visades den upp i samband med föredrag om missionsarbetet, i bönhus och frikyrkor runt om i landet. Kolleger till Törnquist predikade, och samlade samtidigt in pengar till missionen.

Till visningarna kom människor som var intresserade av Kina och missionen, men säkert också en del som mer fascinerades av den nya tekniken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad