Fotografi från den första socialdemokratisk kvinnokonferensen 1907
Foto
Fotograf: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Socialdemokratisk kvinnokonferens 1907

Fotografi från den första socialdemokratiska kvinnokonferensen i Sverige som hölls 27-29 januari 1907. Konferensen som samlade socialdemokratiska kvinnor från olika delar av landet ägde rum i Stockholms Folkets Hus och var en viktig händelse för den socialistiska kvinnorörelsen.

Konferensen diskuterade hur rörelsen kunde vinna framgång i frågor som rörde både politiskt och ekonomiskt medborgarskap. Diskussionerna behandlade bland annat kraven på lika lön för lika arbete och hur man skulle få fler arbetarkvinnor att organisera sig fackligt och politiskt. Konferensen ställde krav på inrättandet av en yrkesinspektion av kvinnors arbetsplatser och på en förbättring av arbetsmiljön som konstaterades var särskilt dålig för kvinnliga arbetare.

Konferensen krävde allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det fastslogs att man i högre grad än förut skulle kämpa för det och driva på frågan inom det egna partiet. Trots att det kravet hade funnits med i partiprogrammet från start hade partiets agitation länge främst handlat om männens rösträtt. Vid den här tiden var rösträtten kopplad till inkomst och många män saknade också rösträtt. Under kvinnokonferensen diskuterades hur de socialdemokratiska kvinnorna skulle ställa sig till LKPR:s arbete. Den stora skiljelinjen handlade om att LKPR krävde rösträtt för kvinnor på samma villkor som män och om detta blev verklighet skulle arbetarkvinnor ändå sakna rösträtt. De skulle fortsatt ha varit uteslutna i egenskap av låginkomsttagare. Konferensen kom fram till att det var upp till var och en om man ville delta i LKPR:s arbete parallelt med den socialistiska rösträttsrörelsen.

Uppdaterad