Reklamtryck i svart med dekoration, text och delvis överstruken text.
Bildkonst

Reklamtryck. Victor Schantz. Bokhandel

Reklamtryck i svart med dekoration, text och delvis överstruken text.
På trycket står: Victor Schantz. Stora Nygatan 10, Stockholm. Vid beställning af denna bok, behöfver endast nedanstående nummer uppgifvas.

Ur Arne Nordenlöw Samling som tillhör Litografiska Museet.
Arne Nordenlöw var litograf och fackligt verksam. Han var aktiv i grundandet av Litografklubbens arkiv och senare i bildandet av Litografiska Museet. När museet öppnade 2005 var han föreningens ordförande. I donationen ingår en omfattande samling med reklamtryck från sekelskiftet 1800/1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bokhandel i Basarerna på Norrbro

Bokhandel i Basarerna på Norrbro

Fakturahuvud. C. O. Lindgren Bok- Konst Musik och Pappershandel

Fakturahuvud. C. O. Lindgren Bok- Konst Musik och Pappershandel

Fakturahuvud. Gustaf Carlssons Bok- Musik och Pappershandel

Fakturahuvud. Gustaf Carlssons Bok- Musik och Pappershandel

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.