Claës Lundins litterära skylt på Bibliotek Plattan.
Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Claës Lundins bok Nya Stockholm

Skyltens text:

Vår hufvudstad lider således brist på tillfälle att begagna offentliga, kostnadsfritt upplåtna läsesalar på de stunder som för flertalet äro de enda lediga. Hvad skall en läslysten ensling således taga sig till på aftnarne?/.../. Stockholms tidningskontor äro rätt goda, men lugna tillflyktsorter äro de icke/.../ vida bättre är det i Stockholms läsesalong, i hörnet av Beridarebansgatan och Klara Bergsgata, där stora flaggan svajar utanför ett hus som eges af själfve konungen. Där kan den kunskapstörstande enslingen, vare sig man eller kvinna, finna vederkvickelse i en rymlig lägenhet på fem rum, sitta bekvämt och under tystnad omkring sig genomläsa så många tidningar och tidskrifter han hinner med till klockan 10 på aftonen samt när han går hem få med sig en efterlängtad bok. Bättre kan den läslystne inte begära/.../.

Ur Nya Stockholm (1890) av Claës Lundin.

1867 öppnades läsesalongen och var först ”afsedd för fruntimmer”, men sju år senare fick även män tillträde. 1971 öppnades biblioteket i Kulturhuset och fick namnet Läsesalongen. Claes Lundin var kulturhistoriker, journalist och författare. Tillsammans med August Strindberg skrev han Gamla Stockholm 1880-82.

Skylten sitter utanför Kulturhuset och invigdes 2002.

Bilden visar skyltens tidigare placering, på Bibliotek Plattan, som låg på Kulturhusets bottenplan, och den läsesalong Claës Lundin skriver om låg i det som numera är hörnet Klarabergsgatan – Sergelgatan.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad