Bilden visas förslag till kasern "Anno 1915", ritat av arkitekten Carl Bergsten.
Foto
Fotograf: Carl Bergsten. Riksarkivet

Arkitekttävling, förslag till kasern "Anno 1915"

Bilden visar förslag till kasern "Anno 1915", ritat av arkitekten Carl Bergsten, för eftervärlden kanske mest känd som arkitekt till Liljevalchs konsthall på Djurgården. Som framgår har Bergsten använt ett svart/vitt fotografi där han i färg ritat in den tänkta byggnaden.

Förslaget deltog i Skeppsholmstävlingen som var en arkitekttävling – eller som det officiellt hette Idétävlan angående byggnader för Kungl. Flottans behov å Skeppsholmen. Bergstens bidrag räckte inte till någon av de främsta placeringarna i tävlingen. Till saken hör att samtliga 33 insända bidrag överskred det beviljade byggnadsanslaget på 400 000 kronor, så hela saken lades åt sidan och inget av tävlingsbidragen förverkligades.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad