Elin Wägners litterära skylt vid Norrtullsgatan.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur Elin Wägners roman Norrtullsligan

Skyltens text:

Eftersom jag skall vara på kontoret klockan 9, borde det ha gjort ovanligt gott att tänka på dem, som börjar knoget klockan 7, men det där är nog bara en av gammalt folks legender, för inte höjde 7-människorna mitt humör något nämnvärt.

Och den röda vagnen skramlade av uppför Upplandsgatan, förbi hus, hus och bara hus, och när jag tänkte vi var ungefär vid Gamla Uppsala, var det Odenplan. Hela Norrtullsgatan liknade redan ett möbelmagasin och gav de intimaste inblickar i de flyttande familjernas liv.

Ur romanen Norrtullsligan (1908) av Elin Wägner.

Här bodde en grupp kvinnliga kontorister som brottades med frågan om den yrkesverksamma kvinnan och hennes roll i det moderna samhället.

Skylten sitter vid på fasaden vid Norrtullsgatan 10 och invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Boel Hackman om Elin Wägner / Boel Hackman

Boel Hackman om Elin Wägner / Boel Hackman

Elin Wägner och John Landkvist

Elin Wägner och John Landkvist

Kvarteret Spelbomskan, Norrtullsgatan söderut från Odenplan.  Fd kv Stjärnan

Kvarteret Spelbomskan, Norrtullsgatan söderut från Odenplan. Fd kv Stjärnan

Norrtullsligan / Elin Wägner

Norrtullsligan / Elin Wägner

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.