Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Alina Jägerstedt – ensam kvinna på socialdemokraternas första kongress

Cigarrarbeterskan Alina Jägerstedt (1858-1919) var det enda kvinnliga ombudet på socialdemokraternas första kongress 1889. Hon var en av sammanlagt tre ombud från Skandinaviska Tobaksarbetareförbundet i Stockholm på kongressen, som pågick 19–22 april 1889 (påskhelgen) i Stockholms Murareförenings lokaler på dåvarande Tunnelgatan 12 i Stockholm.

Det skulle dröja till 1897 tills hon fick efterföljare.

Alina Jägerstedt var en facklig och politisk pionjär på flera sätt. Hon var med när Skandinaviska Tobaksarbetareförbundet i Stockholm bildades 1884 och satt i förbundets styrelse i omgångar från slutet av 1890-talet. Hon var även medlem i Stockholms allmänna kvinnoklubb från starten 1892. 1906 valdes hon in i den kommunala arbetsförmedlingens styrelse. Enligt tidningen Morgonbris var hon ”säkerligen den första arbetarekvinna som erhållit kommunalt uppdrag”.

En längre artikel om Alina Jägerstedt finns i boken Systrar Kamrater! av Anne-Marie Lindgren och Marika Lindgren Åsbrink (2007).  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad