Omslagsbild Maria skola
Litteraturtips
Författare: Sjöstrand, David (1819-1883). Stockholms stadsbibliotek

Maria skola : ett bidrag till Stockholms skolhistoria / David Sjöstrand

Maria skola låg på Sankt Paulsgatan 10. Den grundades redan 1654 och hette då Södermalms pedagogia. Sedan följde namnen Maria barnskola, Maria kyrkskola, Maria trivialskola, Maria högre lärdomsskola och Maria lägre elementarläroverk. 1879 slogs skolan ihop med Stockholms gymnasiums södra avdelning och de två skulle senare bli Södra Latin.

Den här skriften är skriven 1882 av en tidigare rektor på skolan, David Sjöstrand. Det är en utförlig redogörelse för skolan under olika tider. Det handlar mycket om statistik och ekonomi, men också om undervisningen och pedagogiken, om lärare och elever. Hur kunde ett schema se ut på 1700-talet? Hur många elever gick på skolan under olika år? Vad hade de för bakgrund?

Mycket i texten känns främmande idag, som till exempel Ostiatimgången, då både elever och skolanställda gick omkring i husen och sjöng och tiggde pengar för att överleva. Annat känns mer välbekant som till exempel skolk och elever som inte fick något avgångsbetyg.

Boken innehåller många listor och tabeller samt en bilaga med ritningar över skolbyggnaden. 274 sidor.

Uppdaterad