I lummig miljö på andra sidan om ett större vattendrag ligger en äldre vit stenbyggnad. På berget ovanför står en väderkvarn.
Foto
Fotograf: Florman, Gösta (1831-1900). Stockholms stadsmuseum

Sundsta gård vid Årstaviken sedd från Eriksdal

Sundsta gård är den vita stenbyggnaden snett nedanför kvarnen.

Kort historik om Sundsta: Vid 1700-talets slut köpte den framväxande medelklassen upp mindre torp och gårdar strax utanför tullarna. Ofta för att starta småindustrier eller ha dem som sommarnöjen. Vid Sundsta, en fastighet avstyckad från Enskede gård, har flera olika industrier varit igång: ett textilfärgeri, en barkkvarn, ett garveri och ett såpsjuderi.

På 1860- och 1880-talet anlades Årstaverken, stadens vattenverk, på andra sidan Årstaviken. Staden ville helst inte ha industrier inpå vattenverken och köpte därför upp Sundsta gård som omvandlades till bostäder. Idag ägs och förvaltas de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vid Sundsta gård av Stadsholmen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad