Omslagsbild Erinringar från Södra Latin
Litteraturtips
Författare: Anderson, K. E. Harald (1906-1984). Stockholms stadsbibliotek

Erinringar från Södra Latin 1916-1925 / K. E. Harald Anderson

Hur var det att gå på Södra latin under 1900-talets första årtionden? Det får vi veta i den här skriften av K. E. Harald Anderson. Han var elev på skolan åren 1916-1925 och berättar livfullt om tiden där. Många är historierna om de olika lärarna och deras inte alltid så pedagogiska metoder. Han skriver också om vardagslivet på Södermalm och ger personliga reflektioner kring den hårda tillvaron under första världskriget:

Förhållandena under första världskriget voro otroliga och det måste bero på något sabotage, när jordbrukslandet Sverige måste svälta. Tjänstemän och arbetare ledo.
   Böckerna blevo givetvis också dyrare och fingo sämre utstyrsel. Papperet i dem mörknade i jämn takt med vetebrödet. Sågspånsbakelserna voro fruktansvärda och när det uppstod brist på bröd, ja till och med på potatis, var måttet rågat. Enbart kålrötter, som utgjorde sista utvägen, var icke lämplig föda för hårt arbetande. De äldre eleverna voro ute på kottplockning för att dryga ut bränslet och jag vet i varje fall en skolyngling, som tjänstgjorde som strejkbrytare under en hamnarbetarstrejk.


Boken avslutas med en förteckning över lärare på Södra latin. 39 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad