Två män på ett kontor
Bildkonst

Redarkontor vid Skeppsbron 1905

Fyra män står i ett kontorsrum med en skrivpulpet. Genom ett fönster skymtar skeppsmaster.

Tuschlavering av Per Fredrik Röding.

Storlek i mm: 179x230

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.