Folkliv
Bildkonst

Kornhamnstorg 1885

Tuschteckning av Per Fredrik Röding. Torghandel och folkliv på Kornhamnstorg år 1885.