Gatuliv
Bildkonst

Västra Slussgatan 1886

Teckning av Per Fredrik Röding från 1886 visar gatulivet på Västra Slussgatan. Till höger kvarteret Järngraven övra.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.