Gatuliv
Bildkonst

Västra Slussgatan 1886

Teckning av Per Fredrik Röding från 1886 visar gatulivet på Västra Slussgatan. Till höger kvarteret Järngraven övra.