Intyget som berättar om Lovisa Ulrikas godkännande av äktenskap mellan svart man och vit kvinna 1776
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Änkedrottning Lovisa Ulrika tillåter äktenskap mellan svart man och vit kvinna 1776

Våren 1776 önskade Peter Watkins Montesse, betjänt hos änkedrottning Lovisa Ulrika, och soteareåldermansdottern Lovisa Dorothea Sundberg gifta sig. Då Peter var svart och Lovisa vit var frågan uppe till diskussion på högsta nivå. 

Trots starka invändningar från prästerna i Consistorium, som stadens kyrkoöverstyrelse kallades, godkände änkedrottning Lovisa Ulrika äktenskapet - vilket gjorde att de två kunde gifta sig i Storkyrkan den 28:e mars 1776. Här är det intyg som berättar om änkedrottningens tillåtelse, nedskrivet av hovpredikant Wingård som också vigde paret. Det är hämtat ur Storkyrkoförsamlingens arkiv.

I 1700-talstexten används ordet "neger" - ett språk som idag betraktas som rasistiskt och vi skulle använda andra ord. Vi kan också notera att språkbruket låter antyda att Peter "tillhör" änkedrottningen, vilket berättar om synen på svarta i en tid då slaveriet fortfarande var i bruk. 

Nedan följer en transkribering av intyget: 

Hennes Kongl. Majestäts Enkedrottningens neger Peter Watkins Montesse, som i London är blifven döpt, och i sin christendom här i Stockholm undervisad, lämnas härmed delst detta intyg, att han förleden Söndag i Kongl. Håfförsamlingen, för första gången, gick till Herrans heliga nattvard, efven försäkras härigenom, att han äger Hennes Majestäts nådiga tillåtelse att träda i äktenskap med Sotare åldermannen Sundbergs doter, Lovisa Sundberg.

Stockh. d. 9 Martii 1776

Wingård  

Lovisa och Peter flyttade efter vigseln in hos Lovisas föräldrar som bodde på Bollhusgränd, just intill kungliga slottet. 

Här kan du ta del av prästerskapets protester mot den äktenskapliga föreningen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad