Polisrapport
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hustru Johanssons man försvunnen

När Johan Emanuel Johansson (1875-1935) varit försvunnen en månad anmäler hans hustru Hilma Josefina Johansson saken till polisen. Här kan du läsa polisens utredning:

Sid 1
Tisdagen den 7 September 1915.

P.M. till ordonannansafdelningen [sic!].

Hustru Hilma Josefina Johansson, boende vid stället Sjövik n:r 5 vid Liljeholmen i Brännkyrka församling, har anmält att hennes man, maskinisten Johan Emanuel Johansson född 19 Sept. 1875 försvunnit.

Johansson hade varit anställd å ångfartyget Disa från hvilket han afmönstrat i Sundsvall någon dag i början af nästlidne augusti månad. Till hustru Johansson hade då anländt ett den 6/8 dagtecknat så lydande telegram ”Hämta Johan fortast hotell Örn Sundsvall”, hvilket telegram var utan underskrift.

Hustru Johansson hade samma dag ringt på telefon till hotell Örn Sundsvall, där hon blifvit upplyst om, att mannen Johansson, samma dag kl. 6.20 e.m. rest med tåg därifrån. Mannen Johansson har emellertid icke sedermera ankommit till hemmet. En man vid namn Fogelström, som brukar mycket uppehålla sig i musikhandlande Johanssons butik i n:r 29 Österlånggatan, hade för hustru

Sid 2
Johansson uppgifvit att han, som känner maskinisten Johansson till utseendet, sett denne å Fleminggatan torsdagen den 12 nästlidne augusti.

Johansson hade afmönstrats från Disa på grund af onykterhet och kan det antagas att han beröfvat sig lifvet eller någonstädes blifvit omhändertagen för delerium tremens.

Johansson beskrifves vara medelstor till växten, något korpulent, ljusbrunt hår och något mörkare bruna mustacher och pipskägg, bruna ögon och ovalt ansigt, samt tatuerad å ena underarmen med en mans- och kvinnofigur. Å hans klädsel kan hustru Johansson icke lämna någon beskrifning.

Hustru Johansson har förfrågat sig vid sjukhuset S:t Göran om mannen möjligen är där intagen men vägrades hon att erhålla upplysning härom.

Närmare upplysningar i saken torde möjligen kunna erhållas af fröken Anna Israelsson, boende i huset n:r 45 Handt-

Sid 3
verkaregatan (f.d. 39) uppgång V. 4 tr. hos Karlsson, emedan fröken Israelsson, enligt erhållen uppgift, skulle hafva stått i något kärleksförhållande till ofvannämnda maskinisten Johansson. Stockholm, Brännkyrka polisstation den 7 september 1915.

Uppdaterad