Polisrapport
Text
Författare: Strid Fredriksson, Axel Mathias (1875-1944). Stockholms stadsarkiv

Värnpliktige Nilsson avviker från militärtjänstgöringen

I november 1915 får Stockholmspolisen i uppdrag att söka rätt på värnpliktige Sven Algot Nilsson (1894-1937) som utan tillåtelse varit frånvarande från Vaxholms grenadjärregemente.

Polisen rapporterar att Nilsson inte stod att finna i sin bostad, villan Kapella i Liljeholmstrakten. Rapporten renskriven:

Torsdagen den 18 november 1915.

Uti bifogade skrifvelse från Kungl. Vaxholms grenadjärregemente har begärts, att värnpliktige n:r 2891 45/1914 ä Sven Algot Nilsson, född den 28 maj 1894 och boende i villan Kapella i Årstaskog, Liljeholmen, hvilken sedan den 31 nästlidne oktober olofligen hållit sig undan från regementet, måtte efterspanas och om han anträffas öfverlämnas till sagda regemente.

I anledning häraf får rapporteras, att ofvannämnde Nilsson, hvilken efterspanats, icke kunnat anträffas. Enligt uppgift af Nilssons moder, som är boende i ofvannämnda villan Kapella, hade Nilsson icke varit hemma därstädes sedan söndagen den 24 nästlidne oktober, då han för sagda ändamål erhållit permission; och hade Nilsson då vid aflägsnandet från bostaden uppgifvit att han skulle återvända till regementet. Sedan dess hade ingenting afhörts från Nilsson; och vore hans nuvarande vistelseort fullständigt okänd.
Stockholm som ofvan
Axel Strid

Sven Algot Nilsson bodde i villan Kapella mellan åren 1913 och 1928 och gifte sig 1921 med Olga Oskaria Augusta Andersson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad