Länsstyrelsen överlämnar ett ärende till landstinget om epidemisjukvården och anställande av tio epidemisjuksköterskor samt ett förslag till instruktion för epidemisjuksköterskor i Stockholms län
Text
Författare: Isberg, Paul, Berlin, Johan August (1851-1910), Falk, Matths. Regionarkivet Stockholm

Epidemisjukvården i Stockholms län (1898)

Förstärka det rörliga försvaret med
10 epidemisjuksköterskor

Konungens befallningshavande (Länsstyrelsen), fick den 2 september 1898 en skrivelse från förste provinsialläkaren i Stockholm, August Berlin. Den handlade om situationen för epidemisjukvården i länet. Skrivelsen från August Berlin, lämnades över till Stockholms läns landsting, som bilaga till en skrivelse från Konungens befallningshavande.

Landstinget hade vid den här tiden ”bara” möte en gång om året och det var vid det tillfället, ämnet i de två skrivelserna skulle tas upp.

Huvudfrågorna var kortfattat om landstinget kunde fastställa förslaget till instruktion för epidemisjuksköterskor och besluta om att anställa tio epidemisjuksköterskor inom länet, för att förbättra epidemisjukvården, framförallt utanför staden.

Enligt sammandraget av Stockholms läns landstings beslut vid lagtima möte i Stockholm år 1898, paragraf 31, beslöt landstinget att skjuta upp frågan om anställning av tio epidemisjuksköterskor till nästa års lagtima landsting. Landstingsbestyrelsen fick i uppdrag att göra en fullständig utredning i ärendet, och komma med förslag om lämplig minskning av antalet sköterskor.

Den här posten är upplagd på grund av att informationen i August Berlins bilaga är underlag till senare ärenden i ämnet.

Lagtima möte – möte som äger rum vid en fastställd tidpunkt.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om epidemisjukvården i Stockholms län.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad