Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kartor över ägor i Brännkyrka som blir aktuella för expropriation i samband med järnvägens framdragning

De här två sammanhängande kartbladen från 1858 visar hur västra stambanan ska dras fram i Brännkyrka socken, från Liljeholmen över Västberga till Älsvjö. De markägor som är aktuella för expropriation är också markerade. (När staten exproprierar mark innebär de att den med tvång tillägnar sig mark mot en viss ersättning för markägaren.)

Så här är kartan titulerad: Utdrag af kartan öfver Västra Stambanan från Stockholm af Statens jernvägslinie upptagande ägor för expropriationen inom Brännkyrka upprättad år 1858 af V. Dalgren.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad