Karta över området kring järnvägen i Liljeholmen.
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Karta över Västra stambanans sträckning vid Liljeholmen

Den här kartan är del av en serie kartor som visar hur järnvägen går mellan Liljeholmen och Älvsjö år 1909. På kartan finns information om fastigheterna som ligger intill järnvägsspåret: Maryvik, Årstadal, Årstaberg, Helenedal, Fredsborg, Grönbrink, Gustafsberg, Årstaäng, Mariefrid, Öfre Årstaäng, Hannadal, Constantia, Sofiebergoch Fredriksborg.

Kartans rubrik lyder: Karta öfver Västra stambanan mellan Liljeholmen och Elfjsö öfver Årsta ägor uti Brännkyrka socken, Svartlösa härad och Stockholms län upprättad år 1909 af Nils Åhlin, Kommissionlandtmästare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad