Bygglovsritning.
Ritning
Arkitekt: Gustafsson, Karl Gustaf (1856-1921). Stockholms stadsarkiv

Karl Gustaf Gustafsson ansöker om bygglov på tomten Sturehill, Årsta skog 57

Den 29 december 1896 inlämnas denna bygglovsritning till Brännkyrka kommun av snickaren Karl Gustaf Gustafsson (1856-1921). På ritningen har byggnadsnämnden antecknat några ändringar som behöver göras innan uppförandet. 

Karl Gustaf Gustafsson bodde kvar i fastigheten Sturehill tills han dog 1921. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad